Storefjellkurs 2024

Velkommen til Storefjellkurset 2024.

Tid: 12.06 – 14.06.

Sted: Storefjell Resort Hotel. Hotellet ligger på Golsfjellet ca. 20 min kjøring fra Gol St. Hotellet har stor kapasitet, og alle som ønsker det kan få enkeltrom.

I år vil det bli arrangert 3 parallelle kurs: Kurs 1: Forebygging av bekymringsfullt skolefravær ved angst og depresjon.

Kurs 2: Utfordrende atferd og barns mulighet for læring.

Kurs 3: Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skole og barnehage- en emosjonsfokusert tilnærming.

Kursene starter kl. 14.00 onsdag 12. juni og avsluttes kl. 13.00 fredag 14. juni.

Se invitasjon her: https://fpkf.no/wp-content/uploads/2024/03/Invitasjon_Storefjellkurset_2024.pdf

Årsmøtepapirer

Årsmøtepapirer 2023

Her er de oppdaterte årsmøtepapirene.

Link til nedlasting:

https://fpkf.no/wp-content/uploads/2023/06/AArsmotet_2023.pdf

Storefjellkurs 2023

Kurset varer fra 14 – 16 juni. Påmeldingsfrist er 02.05.23, avmeldingsfrist er 12.05.23.

De tre parallelle kursene i år er:

Påmelding skjer på siden til «Forum psykologer i kommunen»: www.fpkf.no eller til epost: enonseid@online.no

Lastes ned invitasjon: https://fpkf.no/wp-content/uploads/2023/02/Invitasjon-Storefjellkurset-2023.pdf

Presentasjon fra Storefjell 2022

Storefjellkurs 2022

Kurset vil gå fra 15. – 17.06.2022.

Det blir 3 parallelle kurs:

Kurs 1: «Se på meg når jeg snakker til deg!» og andre fortellinger om traumer og læring.
Kurs 2: «utvikling av interne og eksterne støttesystemer i barnehage og skole»
Kurs 3: Fra skolefravær til skoledeltakelse.

Vi trenger navn på deltakere, kursønske (eventuelt andre valg av kurs), hvilken kommune, arbeidssted, epost adresse, rom type (enkeltrom eller dobbeltrom eventuelt hvem de skal dele rom med) og eventuell andre opplysninger som er viktig for deltakelsen på kurset.
Dersom det er noe mer du trenger av opplysninger, ta kontakt

Eric Nonseid
kurssekretær
Tlf 90672974

Last ned invitasjon: https://fpkf.no/wp-content/uploads/2022/02/Invitasjon-Storefjellkurset-2022.pdf