Arkiv

Vi ønsker å ha deg med på laget

Les mer

Storefjellkurs 2024

Velkommen til Storefjellkurset 2024. Tid: 12.06 – 14.06. Sted: Storefjell Resort Hotel. Hotellet ligger på Golsfjellet ca. 20 min kjøring fra Gol St. Hotellet har stor kapasitet, og alle som ønsker det kan få enkeltrom. I år vil det bli arrangert 3 parallelle kurs: Kurs 1: Forebygging av bekymringsfullt skolefravær ved angst og depresjon. Kurs 2: Utfordrende atferd og barns […]

Les mer

Årsmøtepapirer

Årsmøtepapirer 2023 Her er de oppdaterte årsmøtepapirene. Link til nedlasting: https://fpkf.no/wp-content/uploads/2023/06/AArsmotet_2023.pdf

Les mer

Storefjellkurs 2023

Kurset varer fra 14 – 16 juni. Påmeldingsfrist er 02.05.23, avmeldingsfrist er 12.05.23. De tre parallelle kursene i år er: Kurs 1: Helsefremming, forebygging, behandling og samarbeid i kommunen i lys av barnevernsreform/oppvekstreform og ny tverrsektoriell veileder for barn og unges psykiske helse. Kurs 2: «Utfordrende atferd og barns mulighet for læring». Kurs 3: «Skolefravær» Påmelding skjer på siden til […]

Les mer

Presentasjon fra Storefjell 2022

Les mer

Storefjellkurs 2022

Kurset vil gå fra 15. – 17.06.2022. Det blir 3 parallelle kurs: Kurs 1: «Se på meg når jeg snakker til deg!» og andre fortellinger om traumer og læring.Kurs 2: «utvikling av interne og eksterne støttesystemer i barnehage og skole»Kurs 3: Fra skolefravær til skoledeltakelse. Vi trenger navn på deltakere, kursønske (eventuelt andre valg av kurs), hvilken kommune, arbeidssted, epost […]

Les mer