Aktuelt

Vi ønsker å ha deg med på laget

Les mer

Årsmøtepapirer 2024

Her er de oppdaterte årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes i forbindelse med Storefjellkursene onsdag 12. juni 2024 kl. 1800. Det vil være mulig å delta på årsmøtet digitalt ved å følge linken https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDhjMDVjYTgtZTM0OS00MmVkLWEwYjUtMmQwNWYwZDM5ZDlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22128bbec9-d72f-4b9c-a568-ab85cc437a38%22%2c%22Oid%22%3a%2280f0e7fb-80ff-43bf-bd1b-f40866e39cf7%22%7d»

Les mer

Storefjellkurs 2024

Velkommen til Storefjellkurset 2024. Tid: 12.06 – 14.06. Sted: Storefjell Resort Hotel. Hotellet ligger på Golsfjellet ca. 20 min kjøring fra Gol St. Hotellet har stor kapasitet, og alle som ønsker det kan få enkeltrom. I år vil det bli arrangert 3 parallelle kurs: Kurs 1: Forebygging av bekymringsfullt skolefravær ved angst og depresjon. Kurs 2: Utfordrende atferd og barns […]

Les mer

Årsmøtepapirer

Årsmøtepapirer 2023 Her er de oppdaterte årsmøtepapirene. Link til nedlasting: https://fpkf.no/wp-content/uploads/2023/06/AArsmotet_2023.pdf

Les mer

Storefjellkurs 2023

Kurset varer fra 14 – 16 juni. Påmeldingsfrist er 02.05.23, avmeldingsfrist er 12.05.23. De tre parallelle kursene i år er: Kurs 1: Helsefremming, forebygging, behandling og samarbeid i kommunen i lys av barnevernsreform/oppvekstreform og ny tverrsektoriell veileder for barn og unges psykiske helse. Kurs 2: «Utfordrende atferd og barns mulighet for læring». Kurs 3: «Skolefravær» Påmelding skjer på siden til […]

Les mer

Presentasjon fra Storefjell 2022

Les mer