Storefjellkurs 2024

Velkommen til Storefjellkurset 2024.

Tid: 12.06 – 14.06.

Sted: Storefjell Resort Hotel. Hotellet ligger på Golsfjellet ca. 20 min kjøring fra Gol St. Hotellet har stor kapasitet, og alle som ønsker det kan få enkeltrom.

I år vil det bli arrangert 3 parallelle kurs: Kurs 1: Forebygging av bekymringsfullt skolefravær ved angst og depresjon.

Kurs 2: Utfordrende atferd og barns mulighet for læring.

Kurs 3: Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skole og barnehage- en emosjonsfokusert tilnærming.

Kursene starter kl. 14.00 onsdag 12. juni og avsluttes kl. 13.00 fredag 14. juni.

Se invitasjon her: https://fpkf.no/wp-content/uploads/2024/03/Invitasjon_Storefjellkurset_2024.pdf