Velkommen

«Forum for psykologer i kommunen» er en interesseorganisasjon for alle psykologer som er ansatt i kommuner / fylkeskommuner og arbeider med barn, ungdom og/eller deres familier.

 

Forum for psykologer i kommunen sin virksomhet framgår av organisasjonskartet. Forumets høyeste organ er årsmøtet, som avholdes under Sommerkursene i juni hvert år. Forumet er regulert av egne vedtekter. På årsmøtet velges et styre som er ansvarlig for driften av Forumets ulike aktiviteter.

 

Forumet har et Forskningsfond der det kan søkes om midler til forsknings og utviklingsarbeid. Se vedtekter og fortolkning.

Vi ønsker å ha deg med på laget

Les mer

Presentasjon fra Storefjell 2022

Les mer

Storefjellkurs 2022

Kurset vil gå fra 15. – 17.06.2022. Det blir 3 parallelle kurs: Kurs 1: «Se på meg når jeg snakker til deg!» og andre fortellinger om traumer og læring.Kurs 2: «utvikling av interne og eksterne støttesystemer i barnehage og skole»Kurs 3: Fra skolefravær til skoledeltakelse. Vi trenger navn på deltakere, kursønske (eventuelt andre valg av kurs), hvilken kommune, arbeidssted, epost […]

Les mer

Årsmøte i Forum for psykologer i kommunen

Den 17 juni 2021 kl 15 blir det årsmøte i Forum for psykologer i kommunen på Teams. Meld deg på til hsturla@gmail.com så får du en lenke til møtet. Lenke til møte her: Klikk her for å bli med på møtet Alle kommuneansatte psykologer har tale og stemmerett.

Les mer

Storefjellkursene 2021 (Avlyst)

Les mer