Velkommen

“Forum for psykologer i kommunen” er en interesseorganisasjon for alle psykologer som er ansatt i kommuner / fylkeskommuner og arbeider med barn, ungdom og/eller deres familier.

 

Forum for psykologer i kommunen sin virksomhet framgår av organisasjonskartet. Forumets høyeste organ er årsmøtet, som avholdes under Sommerkursene i juni hvert år. Forumet er regulert av egne vedtekter. På årsmøtet velges et styre som er ansvarlig for driften av Forumets ulike aktiviteter.

 

Forumet har et Forskningsfond der det kan søkes om midler til forsknings og utviklingsarbeid. Se vedtekter og fortolkning.

Storefjellkursene 2020

Kursene på neste års Storefjellkurs er klare: Storefjellkursene 2020 Alle kursene vil bli søkt godkjent som vedlikehold til spesialitet i NpF.  

Les mer

Årsmøtepapirer for Forum for psykologer i kommunen

Saker til årsmøte må være styret i hende 14 dager før årsmøtet. Klikk her for å lese årsmøtepapirene: AArsmotet 2019

Les mer

Storefjellkursene 2019

Programmet er klart for årets kurs som går av stabelen 12-14 juni 2019.Invitasjon Storefjellkurset 2019[52404] Powerpoint fra kurset Motiverende intervju: presentasjon storefjell motiverende intervju Begge kursene på Storefjell 2019 er godkjent av NpF som 16 timer vedlikeholdsaktivitet.

Les mer

Siste nytt fra Forumstyret

Styret hadde møte den 13.11.18 i Oslo. Vi hadde fellesmøte med redaksjonsutvalget til tidsskriftet “Psykologi i kommunen” og vurderte de nye mulighetene som ligger i at tidsskriftet nå er digitalt. I tillegg hadde vi idemyldring om Storefjellkursene 2019, og vi vurderte søknader om FoU-midler. Styret (Fremme: Elisabeth, Cathrine, Sturla, bak: Gørild og Ole-Petter) som var på møtet i dag i […]

Les mer

Godkjenning av Storefjellkursene som vedlikehold til spesialiteten for psykologer.

Hver av kursene er godkjent som 16 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening.

Les mer