Forum for psykologer i kommunen - en interesseorganisasjon for psykologer i kommune og fylkeskommune

Velkommen

«Forum for psykologer i kommunen» er en interesseorganisasjon for alle psykologer som er ansatt i kommuner / fylkeskommuner og arbeider med barn, ungdom og/eller deres familier.

Forum for psykologer i kommunen sin virksomhet framgår av organisasjonskartet. Forumets høyeste organ er årsmøtet, som avholdes under Sommerkursene i juni hvert år. Forumet er regulert av egne vedtekter. På årsmøtet velges et styre som er ansvarlig for driften av Forumets ulike aktiviteter.

Forumet har et Forskningsfond der det kan søkes om midler til forsknings og utviklingsarbeid. Se vedtekter og fortolkning.

Aktuelt

Vi ønsker å ha deg med på laget

Les mer

Årsmøtepapirer 2024

Her er de oppdaterte årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes i forbindelse med Storefjellkursene onsdag 12. juni 2024 kl. 1800. Det vil være mulig å delta på årsmøtet digitalt ved å følge linken https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDhjMDVjYTgtZTM0OS00MmVkLWEwYjUtMmQwNWYwZDM5ZDlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22128bbec9-d72f-4b9c-a568-ab85cc437a38%22%2c%22Oid%22%3a%2280f0e7fb-80ff-43bf-bd1b-f40866e39cf7%22%7d»

Les mer

Storefjellkurs 2024

Velkommen til Storefjellkurset 2024. Tid: 12.06 – 14.06. Sted: Storefjell Resort Hotel. Hotellet ligger på Golsfjellet ca. 20 min kjøring fra Gol St. Hotellet har stor kapasitet, og alle som ønsker det kan få enkeltrom. I år vil det bli arrangert 3 parallelle kurs: Kurs 1: Forebygging av bekymringsfullt skolefravær ved angst og depresjon. Kurs 2: Utfordrende atferd og barns […]

Les mer

Årsmøtepapirer

Årsmøtepapirer 2023 Her er de oppdaterte årsmøtepapirene. Link til nedlasting: https://fpkf.no/wp-content/uploads/2023/06/AArsmotet_2023.pdf

Les mer

Storefjellkurs 2023

Kurset varer fra 14 – 16 juni. Påmeldingsfrist er 02.05.23, avmeldingsfrist er 12.05.23. De tre parallelle kursene i år er: Kurs 1: Helsefremming, forebygging, behandling og samarbeid i kommunen i lys av barnevernsreform/oppvekstreform og ny tverrsektoriell veileder for barn og unges psykiske helse. Kurs 2: «Utfordrende atferd og barns mulighet for læring». Kurs 3: «Skolefravær» Påmelding skjer på siden til […]

Les mer

Presentasjon fra Storefjell 2022

Les mer