Tidsskrift

Her finner du tidsskriftet Psykologi i kommunen.

Tidsskriftet henvender seg til psykologer og andre fagfolk som jobber med eller interesserer seg for psykisk helsearbeid i kommuner og fylkeskommuner. Dette inkluderer psykologer, sosialarbeidere, pedagoger, helsepersonell, lærere og beslutningstakere i kommunene. Vi har et livsløpsperspektiv og tar inn artikler om barn, unge, voksne og eldre.

Klikk her hvis du ønsker å skrive for oss.