Årsmøtet

Årsmøte for «Forum for psykologer i kommune / fylkeskommune» blir holdt på Storefjell høyfjellshotell under PP-tjenestens sommerkurs, som arrangeres i juni hvert år. Vanligvis er årsmøtet første kveld av kursdagene, onsdag kl. 17.30 (se årsmøtepapirene).

 

Medlemskap i Forum for psykologer i kommune / fylkeskommune er automatisk, knyttet til det å jobbe som psykolog i kommune / fylkeskommune med barn, ungdom og/eller deres familier. Medlemskapet er gratis.

 

Alle medlemmer kan møte på årsmøtet.

 

Årsmøtepapirene blir seinest 14 dager forut for årsmøtet lagt ut på denne web-siden.