Power pointer fra Storefjell 2018

Susan Hart Storefjell Juni 2018 (kopi) (1)

Thomas Nordahl power point

Nordanger-Storefjellkurset 2018[44416]

Gun Iversen hadde en informasjon om opplæringsprogrammet Aktøren

aLesevansker og lesekartlegging[46916].pdaf

Helhetslesing[46917]Helhetslesing[46917]

akvalitetssikring av lesekurs[46918]