Presentasjoner på Storefjellkursene 2016.

Willy Tore Mørk: Storefjell skadepotensiale [9395486]

Thomas Nordahl; Elever med utfordringer i skolen.Storefjell [9617911]