Velkommen til ny nettside!

Velkommen til ny internettside

De tidligere nettstedene, fpkf.no, pik.no og ppt-norge.no er nå samlet i denne nye nettsiden. De ulike domenene vil fortsatt virke, og peke til innhold på denne nye siden.

 

Tidsskriftet «Psykologi i kommunen» finner du under «Tidsskrift»

Her finner du en liste over de utgaver som er lagt ut, og når du trykker på en vil du få opp innholdslisten for den utgaven.

Noe av innholdet vil være lagt ut som PDF dokumenter, og da vil knappen til venstre i innholdslisten inneholde «PDF». Ved å trykke på denne vil dokumentet åpne seg.

Innholdslisten inneholder også kommentarfelt nederst.

 

PPT kontorene finner du under «Kontorer»

Her vil du senere få to valg, «PPT kontorer» og «Psykiske helsetjenester for barn». Foreløpig er det kun PPT kontorene som vises. Under disse er det en liste over alle fylkene, og under disse igjen finner du kontorene.

 

Viktig!

Alle PPT kontorer vil motta nytt brukernavn og passord. Dersom du ikke mottar dette, eller du får problemer, send en e-post til: psykologi@aspergerbedriftene.no.

 

Debattforum

Den nye siden inneholder også debattforum. For å delta i debattforumet må du være medlem.