Fortolkning

Forumets forskningsfond deler ut midler for inntil kr. 750.000 i FoU midler.

Søknad om midler sendes til Styret for Forum for psykologer i kommunen på e-post til styreleder , Gørild Bothner Kanstad: gorild@vest-telemark.no

Styret har med bakgrunn i tildelinger fra de siste årene laget følgende fortolkning av §2 i vedtektene ut fra det vi opplever har blitt vår praksis gjennom de siste årene:

§2. Fondets formål er å ivareta forsknings- og utviklingsarbeid innenfor de pedagogiske og psykologiske fagområdene, støtte utarbeidelse av hjelpemidler, samt fremme opplysnings- og informasjonsvirksomhet om fagområdene. 

Dette er en retningsgivende, men ikke en uttømmende fortolkning. Søknader om gode og nyttige prosjekt som ikke passer til disse kriteriene vil også bli vurdert.

Forskningsfondet kan gi støtte til hele eller deler av et prosjekt.