PPT for Asker

Sist endret: 13. desember 2016
Besøksadresse Skysstasjon 11 A, 3.et.
Postadresse Postboks 353
Postnr/Sted 1372 Asker
Telefon 66 90 95 00
Fax
Epost-adresse ppt@asker.kommune.no
Web-adresse https://www.asker.kommune.no/organisasjonskart/oppvekst-og-utdanning/barne--og-familieenheten/pedagogisk-psykologisk-tjeneste/
Kontoret betjener Asker kommune
Rediger kontoret Klikk her
Navn
Stilling
Prosent
Mellomleder
Konsulent
PP-rådgiver
PP-rådgiver
PP-rådgiver
PP-rådgiver
Logoped
PP-rådgiver
PP-rådgiver
PP-rådgiver
Logoped
PP-rådgiver
PP-rådgiver
PP-rådgiver
PP-rådgiver
Logoped
PP-rådgiver
PP-rådgiver
Logoped
PP-rådgiver
PP-rådgiver
PP-rådgiver
PP-rådgiver
PP-rådgiver
PP-rådgiver
PP-rådgiver
PP-rådgiver
PP-rådgiver
PP-rådgiver
PP-rådgiver