PP-tjenesten Porsgrunn kommune

Sist endret: 28. mai 2015
Besøksadresse Olavsgate 26B
Postadresse Olavsgate 26B
Postnr/Sted 3922 Porsgrunn
Telefon 35 54 72 40
Fax 35 55 52 85
Epost-adresse pptjenesten@porsgrunn.kommune.no
Web-adresse
Kontoret betjener
Rediger kontoret Klikk her
Navn
Stilling
Prosent
Åse Matre Dalene
Sosionom
100
Janne Hansen
Spesialpedagog
100
Berit Vik
Spesialpedagog
100
Lillian Folland
Spesialpedagog
100
Bjørg Grimsby
Spesialpedagog
100
Maria Gyøry
Pedagogisk rådgiver
100
Sissel Grethe Lie
PP-rådgiver
100
Liv Kari Hegna
Sekretær
100
Anita Hjorteseth Årdalen
Virksomhetsleder
100
Anne Berit Almenning
Kontorsekretær
50
Anette Njuolla Maja
PP-rådgiver
100
Marianne Helle Otterdal Møller
PP-rådgiver
100
Trygve Norskog
PP-rådgiver
100
Bente Jellum
Psykolog
100
Ramona Lorensen
Faglig leder
100
Vera Baumann
Logoped
100
Rune Gramstad
Logoped
100
Inger Marie Trovi
Logoped
100
Rolf H Borge
Logoped
50