Psykologi i kommunen 4 – 2014

4 kommentarer til «Psykologi i kommunen 4 – 2014»

 1. Hei,

  Vi lurer på om artikkelen til Elsa Løfsnæs også kan publiseres i PDF da den er relevant for vårt prosjekt om god leseopplæring og skal brukes for skoleutviklingsformål.

  Hilsen
  Runar Brataas

  1. Bjarne Jullum sier:

   Hei.. Nå er den lagt ut

 2. Hei.
  Jeg jobber som rådgiver på Regionsenteret for døvblinde, UNN. For tiden har vi et prosjekt med utprøving av musikkterapeutiske elementer for personer med døvblindhet i Nord-Norge. Gjennom musikkaktiviteter kan disse erfaringer implementeres i hverdagsaktiviteter i skole og fritid. Intensjonen er å fremme økt deltagelse i sosialt samspill og kommunikasjon.

  Vi ønsker å finne ut om musikkaktiviteter kan være et redskap til å uttrykke seg på, vise hva man vil og bidra til at personer med døvblindhet gjennom sosialt samspill og deltagelse kan kommunisere med andre personer, både funksjonsfriske og funksjonshemmede.

  Vil derfor spørre om artikkelen i utgave 4-2014 “Musikkaktiviteter og språkutvikling i barnehagen”, finnes i PDF-fil og ev. kan lastes ned noe sted, ev. sendes til meg. Det er en interessant artikkel som kan være nyttig for flere av våre barn/unge med døvblindhet/kombinert syn og hørselshemming.

  Mvh.
  Livchristin Klefstad
  Spesialpedagog/rådgiver
  Regionsenteret for døvblinde, UNN
  Grønnegt. 83,
  Postboks 88, 9038 Tromsø
  E-postadresse: livchristin.klefstad@unn.no
  Tlf. + 47 77 75 58 31

  1. Aspergerbedriftene sier:

   Hei Livchristin… nå er den lagt ut og kan lastes ned

   Vennlig hilsen
   Bjarne Jullum

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.