Storefjellkursene 2020

Storefjellkursene 2020 er pr i dag ikke avlyst på grunn av koronasituasjonen. Vi er likevel usikre på om vi får lov å arrangere kurs i begynnelsen av juni, derfor har vi åpnet for påmelding uten krav om innbetaling av kursavgift før vi vet om kurset kan bli arrangert. Vi har og en avtale med hotellet om at vi ikke er forpliktet før vi endelig vet om vi kan arrangere kursene. Påmeldingen er derfor åpen og vi vil gjerne at du melder deg på allerede nå hvis du ønsker å delta.
Endelig avklaring, og evt avlysning vil komme den 15. mai. Blir kurset avlyst vil hverken kursavgift, avmeldingskostnader eller hotellrom bli belastet deltakerne. Se under fanen kurs på nettsiden fpkf.no (denne fungerer selv om nettsiden er nede).

Ny side på vei

Vi jobber med å oppdatere siden

Etter at vår WordPress baserte side har blitt utsatt for dataangrep flere ganger, har vi bestemt å lage ny side basert på en annen løsning.
Vi håper den blir klar så snart som mulig.

For å melde deg på Storefjellkursene, trykk på "Kurs" linken øverst.